+90 (212) 210 10 10
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ KİŞİSEL BİLGİ GÜVENLİĞİ

Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından alınan tüm kişisel bilgiler mevcut en yüksek elektronik ve fiziksel güvenlik sistemleriyle korunmaktadır. Kişisel bilgiler, kullanıcı onayı olmaksızın hiçbir şekilde açıklanmaması, yayınlanmaması, üçüncü şahıslarla paylaşılmaması kayıt ve şartı ile Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından kaydedilmesi, depolanması, saklanması ve sınıflandırılmasını da içerir şekilde işlenmektedir. Kişisel bilgiler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve uluslararası kanunlar çerçevesinde kullanılmaktadır.

ÖDEME BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ

SANAL POS sistemi üzerinden kredi kartıyla yapacağınız ödemelerde güvenliğiniz için en son teknolojiler kullanılır. Kart bilgilerinizi girdiğiniz sayfada, tarayıcınızın adres satırında veya alt kısımda bir anahtar sembolü bulunmaktadır. Bu anahtar sembolü, ödeme sayfasının 256 bit SSL şifreleme protokolü ile güvenlik altına alınmış olduğunu göstermektedir. 256 bit SSL şifreleme protokolü sayesinde, girilen kart bilgilerin doğrudan bankaya iletilmekte olup, bilgilerin Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından görüntülenmesi ve kaydedilmesi mümkün değildir.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme, Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile Üye arasında, sem.nisantasi.edu.tr internet sitesinin kullanım şartlarını düzenlemek amacıyla akdedilmiştir. Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, üyelerinin kişisel bilgilerini kanun, mahkeme kararları veya idari makamların talepleri üzerine gereği halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir. Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi sözleşmeyi onaylayan üyelerine/ilgili kişilere, Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin her türlü tanıtıcı bilgilendirme, etkinlik yahut her ne nam altında olursa olsun tüm hususlara yönelik SMS ve elektronik iletiler ile duyuru gönderebilir. Üye/ilgili kişi iş bu sözleşmenin onayıyla bu hususa açıkça rıza vermiş kabul edilir. sem.nisantasi.edu.tr internet sitesinin üyeliği kişiseldir ve başkasına devredilemez. Şifre, sadece üye tarafından belirlenir. Şifrenin korunması üyenin sorumluluğundadır. Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi şifre kullanımından doğacak problemlerden, maddi veya manevi zararlardan kesinlikle sorumlu değildir. Üye, "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisi sorumludur. Üye, sem.nisantasi.edu.tr internet sitesine üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı zararlardan münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin üye tarafından ihlali halinde Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi\’nin tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erdirebileceğini kabul eder. İş bu durumda Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi uğrayacağı zararı üye/ilgili den talep etme hakkına sahiptir. Üye, tüm hakları Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’ne ait olan ve sem.nisantasi.edu.tr sitesi üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri veya herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder. Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını güncellemeler veya teknik gereksinimler sonucunda geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir hukuki ya da cezai sorumluluğu olmayacaktır. Üye, işbu sözleşmeyi daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu ve içeriğini kabul ettiğini beyan eder. Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesaire) uygulanacaktır. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. Kullanıcı kayıt formunu doldurup formun altında bulunan "Okudum Onaylıyorum" seçeneğini işaretlediğinde bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. İşbu sözleşmeye konu olan öğrenim ücretini, taksitli ödeme halinde yazılı taksitleri, yukarıda adı soyadı yazılı öğrencinin öğrenim ücreti olarak NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ veya emri havalesine ödeyeceğimi, taksitlerden herhangi biri zamanında ödenmediği takdirde müteakip taksitlerin de muaccel hale geleceğini ve ihtilaf vukuunda İstanbul (Çağlayan) Mahkemelerinin ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim. Kredili Mevduat Hesabı açılarak yapılan taksitlendirmelerde, taksit tutarlarının adıma açılmış hesabıma yatıracağımı, bu hesaptan başka bir hesaba yapılan veya eksik yatırılan yada vadesi gelip de hiç yatırılmayan taksitlerden dolayı banka tarafından tahakkuk ettirilen faiz ve ücretlerden NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ’nin hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını, bahse konu işlemlere dair ihtilaf vukuunda muhatabın münhasıran şahsım olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Her ne sebeple olursa olsun eğitim kurumundan kendi istekleri ile tek taraflı olarak ilişiklerini kesmek isteyen öğrencilere; ücret iadesi yapılmaz. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ’ nin gerek eğitim-öğretim sürecim boyunca gerekse de ilişiğim her ne sebeple olursa olsun kesildikten sonra, şahsıma göndereceği her türlü tanıtıcı bilgilendirmeye, etkinliğe yahut her ne nam altında olursa olsun tüm hususlara yönelik SMS, mail ve elektronik iletilere açık rızamın bulunduğunu ve tarafıma gönderilmesini istediğimi ve bu hususa muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim. İlgili ögrenci/veli İş bu sözleşmede bulunan maddeleri okuduğunu, anladığını ve açıkça kabul ettiğini, bu maddelerin sözleşmenin bölünmez bir parçası olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. İş bu sözleşme tarafların serbest ve hür iradeleri ile ..................... tarihinde imza altına alınmıştır. Öğrenci/veli yukarıda belirtilen tüm hususlara açıkça muvafakat etmiştir.