+90 (212) 210 10 10

Total Marka Stratejisi Eğitimi

Kayıt Bitiş Tarihi:30.3.2022

3304 ₺ (KDV Dahil)

Talep et

Eğitim İçeriği


Pazarlama ve Marka strateji konusunda Türkiye’nin en deneyimli uzmanlarından oluşan eğitmen ve danışman kadrosuyla hızla büyüyen THAAT’S IT’in hazırladığı bu benzersiz program, Haluk Sicimoğlu ve marka portföy stratejisi ustası Uğur Tanbaşı tarafından kurgulandı. Türkiye’de ilk olacak bu sertifika programında, ilk yarısında rekabet odağına göre kurgulanan pazarlama ve portföy stratejisi, programın ikinci kısmında marka gözünden tüketici odağına dönerek tüm marka strateji sürecini uçtan uca tek bir çatı altında topluyor. Pazarlama uzmanlarının çözmeye çalıştığı marka problemine yaklaşımda yapılan temel sorunları ve kaçırılabilecek fırsatları adresleyen program, çözümü her adımda stratejik ve bilime dayalı metodolojilerle sunuyor.

Programda, pazarlama stratejisi ile şirketin konumu arasındaki ilişki ile incelenecek, savaş stratejileri gerçek marka örnekleri ile ilişkilendirilerek katılımcılara oyun kurgusu bilgisi verilecektir. “Marka problemi yoktur, tüketici problemi vardır. Belki de bu problem zaten başka bir markanız tarafından çözülüyordur” sözü ile başlayan marka portföy stratejisi başlığında, markalara sistematik ve yapısal bakış açısı sağlanacak ve literatürdeki en gelişmiş yaklaşımlar işlenecektir. Şirket problemine en etkin cevabı verecek markanın, bilime dayalı seçilme yönteminin paylaşılmasının ardından, odak marka, rakip marka ve hedef tüketici üçgeninde marka oyunu kurgusunun detayları paylaşılacaktır. Hedef tüketicinin zihnindeki savaşı kazanmanın stratejileri aktarılacak, son yılların en çok konuşulan konularından marka ideali kavramına açıklık getirilecek, insan içgörüleri baz alınarak inovasyon gerçekleştirmenin yöntemleri paylaşılacak, ve en etkin pazarlama iletişimi için gerekli propaganda ilkeleri tartışılacaktır.

 

1. Hafta – Pazarlama Savaşı ve Strateji

Pazarlama oyunu, tüketici zihninde daha çok pay almak olarak tanımlanırsa, pazarlama stratejisinin ilk adımı, tüketici odaklı olmaktan çok rekabet odaklı olmaktır. Strateji ve oyun kurgusu nedir, ne değildir, en uygulanabilir tanımları ile aktarılacaktır.

2. Hafta – Pazarlamada Generallik Sanatı

“Savaş bir oyunsa oyunu, meydanı seçen belirler.” Strateji kelimesinin orijini olan savaş tarihinden gerçek örneklerin ilham kaynağı olarak aktarılacağı bu hafta, pazarlama stratejisi seçiminin temeli olan konum ve oyun seçimi anlatılacaktır. Büyük markaların savunma stratejilerinden, küçük markaların eşsiz kanat atağı ve gerilla taktiklerine geniş yelpazede pazarlamada generallik sanatı işlenecektir.

3. Hafta – Pazar Savaş Haritası

Tüm savaşların en kritik kararı saldırı veya savunmanın yapılacağı en doğru cepheyi seçmektir. Tüme varım şeklinde ayrı marka stratejilerinin toplamak yerine tümden gelim yaklaşımı kullanılarak literatürdeki en doğru çerçevelerin adapte edilmesine dayalı toplam marka portföyünün gücünü ve odaklanacağı cepheyi belirleme metodu aktarılacaktır.

4. Hafta – Marka İç Savaşları

Pazarlama savaşında en büyük güce ulaşmanın yolu önce marka iç savaşlarını sonlandırmaktan ve en güçlü marka silahını rasyonel şekilde seçebilmektir. Programın bu bölümünde, şirket hedefine ve konumuna giderken, en kritik ürün segmentinde kurgulanan oyunda “amiral gemi” olarak tanımlanacak markanın bilime dayalı nasıl seçilebileceği işlenecektir.

5. Hafta – Odaklı Savaşın Olmazsa Olmazı: Yalın Portföy

Büyük hedefler büyük kaynak ve efor ister. Mevcut kaynakları maksimum verimle kullanmanın yolu, marka ve ürün portföyünü mantıklı şekilde yalınlaştırmaktan geçer. Bu hafta, minimum pazar payı kaybı ile en etkin portföye ulaşmanın yöntemi Uzun-kuyruk değerlendirme çerçevesi ve portföy optimizasyonu tartışılacaktır.

6. Hafta – Tüketici Zihnindeki Savaş

Marka savaşında başarılı olmanın üç şartı var. Bu hafta, tüketici zihninde anlamlı bir yer edinmek için gerekli bu üç şart aktarılacak. “Marka” kavramının farklı tanımları gözden geçirilecek, THAAT’S IT bakış açısına göre en doğru tanım olan Interbrand marka tanımını paylaşılacak ve tüketicinin bir marka tercihi yapmadan önce kendine sorduğu üç soruya cevap aranacak, rasyonel zihindeki savaşı kazanmanın yöntemleri tartışılacaktır.

7. Hafta – Duygusal Beyindeki Savaş

Nöro-bilimciler marka savaşlarının büyük ölçüde duygusal beyinde cereyan ettiğini belirtiyorlar. Ancak duygusal beyin ne yazık ki çok karanlık bir savaş alanı. Bu hafta bu karanlık alanın haritasını çizmek için gerekli gece görüşü yöntemleri aktarılacak. Duygusal beynin şifresini kırmanın ipuçları paylaşılacak, gerçek vakalar üzerinden bütünsel marka stratejisi tartışılacaktır.

8. Hafta – Yeni Silahlar Geliştirmek

İster lider marka olsun, ister olmasın bir markanın savaşta kalması için sürekli kendini yenilemesi ve mevcut ürünlerini iyileştirirken diğer yandan yeni ürünler geliştirmesi gerekir. Ancak bugün bir çok marka yeni ürünler geliştirirken sadece son teknolojinin nimetlerine bel bağlamaktadır. Bu hafta tüketicinin yaşamına dair içgörülere dayanan inovasyonlar gerçekleştirmek için gerekli düşünce yöntemleri paylaşılacaktır.

9. Hafta – Markalar Ne İçin Savaşmalı

Bazı muharebeleri kaybetmiş olmasına rağmen uzun vadede savaşı kazanan ordu askerlerine savaşmak için anlamlı bir neden sunandır. Markaların da savaşı uzun vadede sürdürebilmek için çalışanlarına anlamlı bir ideal sunmalı ve bu ideal sayesinde tüketicisiyle bir duygudaşlık yaratabilmelidir. Bu hafta “Marka ideali” kavramını işleyecek, markanın kendine anlamlı bir ideal belirlemesine yarayan düşünce sistemlerini paylaşacağız.

10. Hafta – Savaş Naraları Yerine Gerçek Propaganda

Nizami veya gayri nizami olsun her ordu, sempatizanlarını kendi saflarında tutmak için propaganda yapar. Markalar da kendi sempatizanlarını, yani tüketicilerini ve tüm diğer paydaşlarını saflarına çekmek ve onlarla bir davadaşlık duygusu geliştirmek için iletişim yaparlar. Ancak “reklam” adını verdiğimiz bu iletişim genellikle içi boş savaş naralarından oluşur. Oysa etkili pazarlama iletişimi stratejisi geliştirmek için markalar, ideallerini tutarlı şekilde zihinlere kazıyacak propaganda ilkelerini uygulamak zorundalar. Bu hafta bu kampanya ilkeleri gerçek örnekler üzerinden tartışılacak.

 

Tarih : 30.Mart.2022 – 1.Haziran.2022

Çarşamba 19.00 – 21.00

ÜCRET  2800₺ + KDV

Bilgi Almak İçin FORMU Doldurunuz.

Tüm Eğitimler