Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

sem.nisantasi.edu.tr

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Gelişim Programı

Kayıt Bitiş Tarihi:25.12.2020

Başvuru Formuna Git

Eğitim İçeriği


BPW (Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu) İstanbul ve Nişantaşı Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Gelişim Programı” düzenliyor.

 

Konuya ilgi duyan katılımcılara, sivil toplum kuruluşları temsilcilerine bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak, BPW’nun 2017-2020 uluslararası teması olan, “EmpoweringWomen to Realize the Sustainable Development Goals (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşmak İçin Kadınları Güçlendirmek) konusuna da somut katkı vermek üzere düzenlenecek olan program, Dünya Kadına Karşı Şiddetle Mücadele günü/haftası ile başlayarak, ayda 1-2 seminer şeklinde gerçekleşip 8 Mart Dünya Kadın günü/haftasında tamamlanacaktır.

 

PROGRAMIN AMACI

 

  • Toplumsal cinsiyet, cinsiyet ayrımcılığı, cinsiyet rolleri, cinsiyet kalıp yargıları, dilde eşitlik, dijital şiddet, flört şiddeti, kadın haklarının hukuk vb. diğer disiplinlerle ilişkisi, ulusal ve uluslararası dökümanlarda, sözleşmelerde kadın hakları, özel sektör ve STK’ların iyi uygulama örnekleri, ulusal ve uluslararası açıdan Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliğindeki durumu gibi konularda bilgilenmeyi sağlamak.
  • Aileden iş yaşamına, sivil toplumdan belediyecilik hizmetlerine hayatın her alanında karşımıza çıkan davranış ve uygulama örneklerini, “toplumsal cinsiyet eşitliği” bakış açısıyla düşünme ve analiz etme pratiği yapmak.
  • Bu konulardaki farkındalığı ve savunuculuğu artırmak.
  • BPW Cinsiyete Duyarlı Mentorluk Programı mentilerinin ve Genç BPW üyelerinin kapasitelerini geliştirmek.
  • Kadın STK’larında aktif rol oynayan üyelerin, alanda uzmanlaşması yolundaki adımları atmak.

 

PROGRAM TAKVİMİ

 

 

TARİH

ZAMANLAMA

  İÇERİK

KONUŞMACI

26 Kasım

19:00 - 19:20

Program Sorumlularından Selamlama

Kadına yönelik şiddet ile mücadele günü

Selda Alemdar Dinçer- BPW 

Göknur Akçadağ- Nişantaşı Üniv.

26 Kasım

19.20 – 21:00

 -Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Ayrımcılık

 -Görünmeyen Kadın Emeği

Doç. Dr. Göknur Akçadağ Nişantaşı Üniv.

Dr. Bengi Bezirgan Tanış

10 Aralık

 

Kadının İnsan Hakları Ulusal ve Uluslararası Dokümanlardaki İzleri:

-BM Kadının Statüsü Komisyonu ve Raporları (Prof. Dr. Hilal Elver)

-Uluslararası Dökümanlarda Kadın Hakları (Doç.Dr. Göknur Akçadağ)

Doç. Dr. Göknur Akçadağ (Nişantaşı Üniv.)

 

Prof. Dr. Hilal Elver- BM Raportörü, UCSB

 

 

24 Aralık

 

-Türkiye’nin TCE’de Pozisyonu ve Saha Çalışmaları & 

-Kadın için Dayanıklılık Modeli

 

Müjde Çetin – BPW 

Göksel Önder – BPW 

7 Ocak

 

TCE Sağlama Konusunda BPW Projeleri ve İyi Uygulama Örnekleri

BPW İyi örnekleri

 

Özel Sektör İyi örnekleri

Selda Alemdar Dinçer 

Özge Varış – Young BPW

Ayşegül Ertok, Vodafone Vakfı Genel Sekreteri

Nazlı Berberoglu, Coca-Cola Türkiye Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü

28 Ocak

 

-Kadına Yönelik Şiddet ve İstanbul Sözleşmesi 

 

-Kadına Yönelik Şiddet ile İlgili Hukuki Mevzuat ve Kadına Karşı Şiddete İlişkin Çözüm Yolları"

Doç.Dr. Göknur Akçadağ

 

Prof. Dr. Gülriz Uygur (Ankara Üniv. Hukuk Fak.)

11 Şubat

 

Eşitlikçi dil, şiddetsiz iletişim, flört şiddeti ve dijital şiddet

Erken Yaş Evlilikleri ve UNFPA Proje - Raporları

Müjde Çetin – BPW 

Öjeni Arslanyan – BPW

UNFPA (İsim Bekleniyor) 

25 Şubat 

 

-Kalkınma, Kadını Güçlendirme Politikaları ve Çalışma Yaşamı 

-Kadını Güçlendirme Politikaları ve WEP’s

-Kadın İstihdamını Etkileyen Etmenler

Doç. Dr. Göknur Akçadağ (Nişantaşı Üniv.)

Meral Güzel- BM WEPs

Dr. Sakine Arslan

11 Mart

 

Yönetim Kurulunda Kadın Temsili

 

Eşitlikçi İşbölümü

Özge Bulut Maraşlı(Fark Holding Bağımsız YK Üyesi, Doğan Holding YK Danışmanı, May Yapım Yönetici Ortağı, Arya Women Investment Platform YK Üyesi, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği)

 

Müjde Çetin – BPW  İstanul

Ceylan Güzekin- BPW İstanbul

11 Mart 

 

 8 Mart Haftası konuşmaları:

Program Sorumluları ve Kapanış Oturumu Konu Kapanış

BPW

Nişantaşı Üniversitesi

Meltem Ağduk- UNFPA

 

DEĞERLENDİRME

8 oturumun en az 6'sına katılım koşuluyla, BPW İstanbul & Nişantaşı Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ortak Katılım Belgesi verilecektir.

Programına son başvuru tarihi 23 Kasım 2020'dir.

Program bilgileri ve zoom link bilgileri program süresince e-posta ile katılımcılara iletilecektir.

NOT: Program Kapanışı, pandemi koşullarının iyileşmesine bağlı olarak 11 Mart 2021 tarihinde fiziksel olarak bir araya gelinerek gerçekleşecek bir etkinlik ile de yapılabilecektir.

Tüm Eğitimler