Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

sem.nisantasi.edu.tr

Senaryo Doktorluğu Eğitimi Sertifika Programı

Kayıt Bitiş Tarihi:1.11.2019

Başvuru Formuna Git

Eğitim İçeriği


Amaç : Sinema ve Televizyon endüstrisinde , ‘’senaryo okuru’’, ‘’senaryo geliştiricisi’’, ‘’senaryo doktoru’’ olarak alt dallara ayrılan senaryo danışmanlığı ihtiyaç duyulan önemli bir uzmanlık alanıdır. Nitelikli senaryoların üretimi için yaratıcı yazarlar ile yapımcılar ve yönetmenler arasında üretimin niteliğini artırıcı ve her iki tarafı da destekleyen bir işlevi yerine getirirler. Senaryo okurları bir yapım şirketinin bünyesinde ya da serbest olarak çalışır, okudukları senaryonun yapımcının değerlendirmesi için uygun olup olmadığını gösteren dramatik ve finansal rapor yazarlar. Senaryo geliştiricisi/ dramatik danışmanlar yazarla ve yapımcı ile birlikte çalışarak yaratım sürecini destekler, iyileştirmeler yapar, yazara geri bildirim raporları hazırlarlar. Senaryo doktoru senaryo bittikten sonra senaryonun tümünde iyileştirmeler yaparak finansal ve dramatik açıdan yeniden düzenler. Senaryo metninin filme dönüştürülmesi, yazar ve senaryo danışmanlarının yanı sıra, yaratıcı yapımcılar, yönetmenler, oyuncular, kurum temsilcileri ve sponsorları içeren geniş bir ilişkiler ağı içinde gerçekleşen, birçok kez tekrar yazılan, özenle ve sabırla geçilmesi gereken bir süreçtir. Bu alanda çalışanlar için ülkemizde Üniversite düzeyinde sertifikalı eğitim veren başka bir kurum yoktur. Nişantaşı Üniversitesi’nin sertifika programı, senaryo danışmanlığının bir meslek olarak kabulü ve kalıcı bir değer olarak endüstride yer edinmesine katkı sağlayacaktır. Bu sertifika programının amacı, senaryo okuru, senaryo geliştiricisi/dramatik danışman ve senaryo doktorluğu alanında endüstride kendisine bir yer edinmek isteyenlerin eğitimlerle kendilerini desteklemelerini, ustalıkla hazırlanmış raporlar sunabilmek için gerekli bilgi, güven ve becerileri kazanmalarını ve endüstriyel ilişkiler ağı ile tanışmalarını sağlamaktır.

Hedef Kitle: Senaryo okuru, geliştiricisi ve doktoru olarak kariyer yapmak isteyenler, Sinema Televizyon, Film Tasarım bölümü öğrencileri, kendi senaryosunu eleştirel gözle değerlendirme becerisi kazanmak isteyen senaryo yazarları, yaratıcı yapımcılar, senaryo analiz becerilerinin seviyesini yükseltmek isteyen, bir kuruma bağlı ya da serbest çalışan senaryo okurlar, geliştiricileri doktorları, sinema ve televizyon endüstrisi içinde çeşitli görevler yapan, senaryo konusunda kendilerini geliştirip ek kazanç sağlamak isteyenler.

Katılımcı Kazanımları:

  • Senaryo okuru, geliştiricisi ve doktorluğu yapmak için gerekli bilgi becerileri alanda deneyimi olan uzmanlardan eğitim alarak edinecekleridir.
  • Senaryonun özünü kavrayıcı, etkili ve işlevsel senaryo analizi yapabileceklerdir.
  • İyi bir senaryonun nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler edineceklerdir.
  • Senaryo raporu hazırlamanın detaylarını ve yöntemini kavrayarak, senaryoların eksiklerini, gelişime açık alanlarını somut ve teknik kavramlarla ifade ederek raporlarına tüm endüstrinin konuştuğu ortak sinema dili ile aktarabilmeyi öğreneceklerdir.
  • Sinema ve Televizyon endüstrisinden yapımcı, yönetmen, senaryo yazarı ve danışmanları ile tanışarak bağlantılar kurabileceklerdir.
  • Senaryo yazarları kendi senaryoların eleştirel ve objektif değerlendirme becerisi edineceklerdir. 

 

Tüm Eğitimler