Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

sem.nisantasi.edu.tr

Dijital Dönüşüm Uzmanlığı Sertifika Programı

Kayıt Bitiş Tarihi:6.5.2019

Başvuru Formuna Git

Eğitim İçeriği


Genel Bilgi

Bu programda, Dijital Dönüşüm planlanması ve yönetilmesi konusunda uzman olmak için gerekli olan eğitim konularını öğreneceksiniz. Farklı eğitmenler tarafından bu konular hakkında en temel sektörel standartlar sizinle paylaşılacak. Etkileşime dayalı eğitim ortamı içinde tüm sorularınızı alanında uzman eğitmenlerle paylaşabilirsiniz. Eğitim Programında, Dijital dönüşüm konuları ile ilgili olarak, Endüstri 4.0 ve Dijital dönüşüm ilke ve kavramları, Akıllı sistemler inovasyonu, büyük veri, bulut teknolojileri yapay zeka, makine öğrenmesi, Nesnelerin İnterneti, Endüstriyel Haberleşme ve Robotik, teknoloji, inovasyon yönetimi, Ar-Ge ve fikri mülkiyet dersleri, Nişantaşı Üniversitesi NihsNova laboratuvarlarında uygulamalı olarak verilmektedir.

PROGRAM MODÜLLERİ

Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm İlkeleri Akıllı Sistemler İnovasyonu Büyük Veri Teknolojileri ve Uygulamaları Nesnelerin İnterneti ve Endüstriyel Haberleşme Sistemleri ve 3D Printing Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Artırılmış Gerçeklik ve Sanallaştırma Adaptif Robotik Sistemler Simulasyon Sistemleri Bulut Bilişim Sistemleri Sibergüvenlik Sistemleri Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Ar-Ge ve Fikri Mülkiyet

Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm İlkeleri ve Kavramsal Çerçeve  

Amacı:

Bu derste Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün kavramsal boyutları tartışılacak ve teknoloji komponentleri açıklanacaktır. Akıllı ürün ve iş süreçleri tanımlanacak, şirketler açısından değişim süreci tartışılacaktır. Şirketler açısından tasarım ilkeleri anlatılacak ve teknoloji ilişkisi irdelenecektir. Dijital dönüşümün farklı sektörlerdeki etkiler tartışılacaktır. Endüstriyel dönüşüm ve tarihçesi Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm temel teknolojiler ve uygulamaları Akıllı ürün ve iş süreçlerinin tanımları ve kavramsal boyutları Dijital dönüşümü gerçekleştirecek şirketler için tasarım ilkeleri Dijital dönüşümün farklı sektörlerdeki etkileri

Akıllı Sistemler İnovasyonu

 Amacı:

Akıllı ve Bağlantılı Ürünler ile İş Modeli İnovasyonu dersinde akıllı ve bağlantılı ürünlerin neler olduğu, temel özelliklerinin anlaşılması hedeflenmektedir. Akıllı ve bağlantılı ürünlerin güncel kullanım alanları, pazarın özellikleri ve pazardaki trendler sınıf katılımı da sağlanarak tartışılacaktır. Daha sonra iş modeli ile anlaşılması gerekenler ve iş modellerinin temel parçalarına değinilecektir. Yeni iş modellerindeki trendler ve bu trendlerin akıllı ve bağlantılı ürün iş modellerine etkisi değerlendirilecektir. Dersin bütünü Türkiye’den ve dünyadan güncel akıllı ve bağlantılı iş modelleri örnekleri kullanılarak desteklenecektir Akıllı ve bağlantılı ürünlerin anlaşılması Akıllı ve bağlantılı ürünlerin kullanım alanları Akıllı ve bağlantılı ürünlerin temel özellikleri Akıllı ve bağlantılı ürün pazarının özellikleri İş modelinin temel unsurları ve yapısı Yeni iş modellerindeki trendler Akıllı ve bağlantılı iş modellerindeki trendler Akıllı ve bağlantılı iş modeli örnekleri

Büyük Veri Teknolojileri ve Uygulamaları
Amacı:

Büyük veri teknolojileri ve uygulamaları dersinde, büyük veri ve buna bağlı oluşturulan teknolojik çözümlerin anlaşılması ve kullanım şekli tartışılarak, sistemde güncel kullanılmakta olan büyük veri platformların gelişim süreçleri ve çözüm önerileri gösterilecektir. Bu çerçevede büyük veri teknolojileri ve uygulamaları arasında farklılıklar irdelenecek, büyük veri incelemelerinde kullanılan platformların çeşitliliği, iş-modeli ve iş-zekâsı özelinde farklı kullanım metotları gösterilecektir. Bu teknolojilerin günümüzde çeşitlilik gösteren kaynaklardan toplanan dağınık ve yapılandırılmış veri yapıları üzerinden bir araya getirilerek anlaşılması, uygulamaları ve buna bağlı çözüm önerileri tartışılacaktır. Hadoop HDFS ve MapReduce kurgusu temel anlamda tartışılarak, Apache Spark ve Amazon Web Servisi (AWS) platformları ile karşılaştırılmalı gösterilecektir. Servis-olarak-Hadoop ve Servis-olarak-Bulut çözümlerinin işletmeler özelinde kullanım şekilleri güncel örnekler ile tartışılarak, Hadoop, AWS ve Apache Spark üzerinden ilk temel uygulamalar gösterilecektir. Türkiye’de ve dünyada yer alan büyük veri uygulamalarının ve teknolojilerinin kullanım şekli gösterilerek elde edilen sonuçlar geniş bir bakış açısı ile tartışılacaktır. 

 • Büyük veri ve teknolojilerinin anlaşılması ve kullanım şekli
 • Büyük veri platformlarının gelişim süreci ve çözüm önerilerinin anlaşılması 
 • Büyük veri teknolojileri ve uygulamaları arasındaki farklılıklar 
 • Büyük veri platformlarının çeşitliliği, iş-modeli ve iş-zekası özelinde farklı kullanım metotları 
 • Büyük veri teknolojilerinin dağınık ve yapılandırılmış veri yapıları üzerinden anlaşılması, uygulamalar ve buna bağlı çözüm önerileri 6. Hadoop HDFS ve MapReduce çözüm yapısının anlaşılması, Apache Spark ve Amazon Web Service (AWS) platformlarının farklılıkları ve başlangıç uygulamaları 
 • Servis-olarak-Hadoop ve Servis-olarak-Bulut çözümlerinin anlaşılması ve kullanım şekilleri 
 • Hadoop, AWS ve Apache Spark üzerinden temel uygulamaların yapılması 
 • Güncel büyük veri uygulamalarının gösterilmesi ve sonuçların tartışılması

Nesnelerin İnterneti ve Endüstriyel Haberleşme Sistemleri ve 3D Printing 

Amacı:

Nesnelerin interneti dersinde gelişen ethernet ve internet alt yapısı ile her nesnenin birbirine bağlanması özellikle endüstriyel makinaların birbiri ile haberleşmesi işlenecektir. Endüstriyel ağlar ile internet arasındaki bağlantının nasıl kurulacağı, bu konudaki teknolojiler ve yöntemler öğretilerek dördüncü endüstri devriminin haberleşme ayağı kurulacaktır. Nesnelerin internet kavramı incelenecek ve endüstrideki uygulamalarına yer verilecektir. Endüstriyel bilgilerin paylaşımı, endüstriyel ağ yapıları ve SCADA sistemleri incelenecek ve örnekler verilecektir. Ağ yapılarının hiyerarşik yapısı işlenecek ve etkili ağ kurma yöntemleri anlatılacaktır. Endüstriyel ağ kurmak için kullanılan protokoller karşılaştırmalı olarak verilecek ve örnek uygulama yapılacaktır.

 • Nesnelerin internet kavramı ve endüstrideki uygulamaları
 • Endüstriyel bilgilerin paylaşımı, endüstriyel ağ yapıları ve SCADA sistemleri
 • Endüstriyel haberleşme protokolleri, RS 485 tabanlı ve Ethernet tabanlı protokoller

Dağıtık kontrol sistemlerinin tasarımı ve işletilmesi 3D boyutlu yazıcıların çalışma prensipleri anlatılacak ve endüstride 3D yazıcıların yeri işlenecektir. Stereolitografi ve ergitilmiş malzeme eklemesi ile üretim teknikleri anlatılacak ve örnekleri gösterilecektir. 3D boyutlu yazıcı malzemeleri karşılaştırılacak ve hızlı prototipleme ve seri üretim prensiplerinin geleceği işlenecektir. Ayrıca metal eklemeli üretim teknikleri gösterilecektir.

 • 3 boyutlu yazıcıların prensipleri, hızlı prototipleme ve üretim
 • Stereolitografi ve ergitilmiş malzeme eklemeli üretimin teknikleri
 • 3 boyutlu yazıcı malzemeleri ve teknolojik gelişmeler 

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi 

Amacı:

Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi modülünün amacı yapay zekâ ve makine öğrenmesi kavramları öğretilmesi ve aralarındaki ilişki farkları belirtilmesidir. Ayrıca bu modül, yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarına uygulamalar aracılığıyla giriş yaptırmaktadır.

 • Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi
 • Kavramları, tarihçesi,
 • Algoritmaları
 • Regresyon Algoritmaları
 • Sınıflandırma Algoritmaları
 • Kümeleme Algoritmaları
 • Uygulamaları

 

 1. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi kavramlarının anlaşılması
 2. Yapay zeka ve makine öğrenmesi tarihinin öğretilmesi
 3. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi arasındaki farklılıkları tespit edebilme
 4. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi algoritmalarının öğretilmesi
 5. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi algoritmalarının uygulanması 

Arttırılmış ve Sanal Gerçeklik  

Amacı:

Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri özelinde sanallaştırma kavramını incelemek, Bu teknolojilere ait teknik altyapı ve kısıtları öğretmek, Günümüzde ve gelecekte bu teknolojilerin sosyal hayata ve endüstriye etkilerini tartışmak, Katılımcılara bu teknolojilere özel uygulama geliştirmeye dair temel bilgiler vermek ve bu teknolojileri deneyimleme imkânı sunmak Kullanıcı deneyimi kavramını tanıtmak ve bu teknolojileri kullanıcı deneyimi açısından incelemek amaçlanmıştır.

 • Sanallaştırma kavramı
 • Veri görselleştirme Sanal gerçeklik teknolojisi
 • Sanal gerçeklik teknolojisinin teknik altyapısı
 • Artırılmış gerçeklik teknolojisi
 • Artırılmış gerçeklik teknolojisinin teknik altyapısı
 • Gerçeklik teknolojilerinin finansal analizi
 • Gerçeklik teknolojisinin Endüstri 4.0’ daki yeri ve uygulama örnekleri
 • Gerçeklik teknolojileri geliştirmesi

Siber Güvenlik 

Amacı:

Internetin yaygınlaştığı günümüzde, onunla beraber yaygınlaşan büyük bir güvenlik sorunu da ortaya çıkmıştır, bu durum siber tehlike olarak tanımlanabilir. Siber saldırganlığı anlamak, farkında olmak, kişisel ve şirketsel değerleri buna karşı korumak bugün önemli bir durum arz etmektedir. Siber tehlikeyi yaratan kişi, kuruluş, ve devletlere karşı varlıkları korumak için Siber Savunma Sistemleri kurulmalı ve güncel tutulmalıdır. Bu derste sibergüvenlik kavramının önemli yapı taşları ve detayları konuşulup tartışılacaktır.

 1. Siber Güvenlik Temel Kavramları
 2. Siber Saldırılar ve Korunma Yöntemleri
 3. Yazılım Güvenliği
 4. Veri Güvenliği
 5. Ağ Güvenliği
 6. Altyapı Güvenliği
 7. Sosyal Medya Güvenliği ve Farkındalık
 8. Bilgi Varlıkları Fiziksel Güvenliği
 9. Bilişim Hukuku
 10. Siber Risk Analiz ve Yönetim

Bulut Sistemleri

 1. RTLS (Gerçek zamanlı konum takip sistemleri)

a. İlişkili Teknolojiler (Beacon, Sensor Networks, UWB, RFID, Ultrasonic, Infrared, ..vb)

b. Konum Belirleme

c. Kimlik Tanımlama

2. RFID Sistemleri

a. RFID Sistemlerinin Bileşenleri

b. RFID Sistemlerinin Mimari Altyapısı

c. RFID Sistemleri için Fizibilite Analizi (teknik, ekonomik, organizasyonel)

d. RFID Sistemlerinin Kurulumu

3. RFID/RTLS Süreç Etkileri

4. RFID/RTLS Yatırımlarında Maliyet ve Fayda

5. Örnek Uygulamalar

Robotik Sistemler 

Amacı:

robotik sistemler dersinin amacı endüstride kullanılan robotik sistemlerin yapılarının ve çeşitlerinin incelenmesi ve yeni uygulamaların aktarılmasıdır. Üretimde kullanılan robotların güncel teknolojilerle uyumu, ortama ve yeni görevlere adaptasyon göstermeleri için gereken yöntemlerin incelenmesidir. Robotik sistemlerin tiplerinden ve endüstriyel uygulamalarından bahsedilecek ve standart robotik uygulamalar gösterilecektir. Yeni nesil robot sistemleri ve karanlık fabrika kavramları üzerinde tartışılacak ve esnek üretim konusu ile robotiğin ilişkisi ortaya konacaktır. Adaptif robotlar ile insan-robot etkileşimleri incelenecektir. Robotların insanlar ile aynı ortamda ortak ortak çalışması işlenecek ve robot operasyon güvenliği tartışılacaktır.

 • Robotik sistemlerin endüstriyel uygulamaları ve standart robotik uygulamalar
 • Yeni nesil robot sistemler, esnek üretim ve adaptif robotlar
 • İnsan-robot etkileşimleri
 • Destek robotları ve kooperatif robotik sistemleri

 

Simülasyon Sistemleri  

Amacı:

Simülasyon tekniğinin amacı, kullanım alanları ve simülasyonla modellemenin aşamalarının açıklanması; kesikli-olay simülasyonu tekniği ile fabrika modelleme, Arena® yazılımı ile örnekler üzerinde tartışmalar yapılması; sanal fabrika, dijital fabrika ve dijital ikiz kavramlarının açıklanması; ticari sanal fabrika yazılımları, türleri, özellikleri, limitleri (kısıtları)’nin tartışılması; sanal fabrika yazılımları ile kurulan modellere örnekler verilmesi amaçlanmaktadır. Simülasyon tekniğinin amacı, kullanım alanları ve simülasyonla modellemenin aşamaları, kesikli-olay simülasyonu tekniği ile fabrika modelleme, Arena® yazılımı ile örnekler, Üretim sistemlerindeki makinelerinin, operatörlerin, malzeme taşıma araçlarının ve ürünlerin bütünleşik modellemesi ve analizi. Sanal Fabrika, Dijital Fabrika ve Dijital İkiz Kavramları; Ticari Sanal Fabrika Yazılımları, Türleri, Özellikleri, Limitleri (Kısıtları); Sanal Fabrika Yazılımları ile Kurulan Modellere Örnekler.

 • Simülasyon tekniğinin amacı, kullanım alanları, modellemenin aşamalarının öğretilmesi.
 • Sanal fabrika, dijital fabrika, dijital ikiz kavramlarının öğretilmesi.
 • Bir simülasyon yazılımı kullanılarak gerçekçi bir simülasyon modelini kurmaya yönelik gerekli bilgi ve becerisinin kazandırılması.
 • Ticari Sanal Fabrika Yazılımları, Türleri, Özellikleri, kısıtlarının tartışılarak, açıklanması 

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi 

Amacı:

Teknoloji yönetimiyle ilgili temel prensip ve kavramları tanıtmak. Teknoloji gelişim sürecinin dinamik yapısını anlamak. Teknolojinin bir organizasyon içerisinde nasıl yönetilebileceğini anlamak. Teknoloji geliştirme sürecinin etkinliğini etkileyen yö İnovasyon süreçlerinin kavramsal olarak anlaşılmasını sağlamak. İnovasyon süreçlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak kaynakları tanımlamak ve bu süreci kolaylaştıran organizasyonel özellikleri açıklamak. Farklı inovasyon modelleri ve stratejilerini kavratmak. İnovasyon süreçlerinde proje yönetim ve portföy yaklaşımlarını açıklamak. Yeni ürün geliştime sürecini inovasyon yaklaşımı içinde anlaşılmasını sağlamak. İnovasyon, şirketlerin yükselen rekabet ortamında var olabilmek ve yeniden büyümeyi sağlayabilmek için yararlanabileceği önemli bir araçtır. Bu ders şirketler için inovasyon süreçlerini kavramsal olarak ele almakta, yenilikçilik yönetimi yaklaşım ve tekniklerini anlatmaktadırnetimsel ve çevresel faktörleri öğrenmek.

 • Teknoloji yönetimine ilişkin temel kavramlar
 • Zamana bağlı olarak teknoloji değişimi
 • Teknoloji, ürün, pazar ilişkisi
 • Organizasyon tasarımında teknoloji ile ilgili faktörlerin kullanılması
 • Ürün geliştirmede teknolojik değişimlerin etkisi. 

Ar-Ge ve Fikri Mülkiyet 
Amacı:

Ar-Ge alanında özellikle fikri mülkiyet haklarına ve ar-ge faaliyetleri kapsamında yapılacak sözleşmelere ilişkin temel bilgiler vermek
Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin temel ilkeler, fikri ve sınai mülkiyet hakları türleri (marka, patent, faydalı model, tasarım, ticari sır), ar-ge alanındaki sözleşmelere (lisans, gizlilik vs) ilişkin genel bilgiler
 

KATILIMCILAR

Programa Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm konularında bilgisini ilerletmek isteyen çalışanlar ve öğrenciler katılabilir. İleride bu alanda kariyer yapmak isteyen veya çalıştığı kurumda dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 süreçlerini yönetmek isteyen herkes için uygun bir eğitimdir.

SERTİFİKA

Eğitimler teori ve uygulama ağırlıklı olarak düzenlenecektir. Eğitimlere %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Eğitimin sonunda bir sınav ve proje teslimi olacaktır. Proje konuları adayların çalıştığı sektöre, sektörün ya da çalıştığı kurumların sorunlarına yönelik belirlenecektir. Eğitim başarısı %50 sınav ve %50 proje puanları ile değerlendirilecek ve başarı notu 70 olacaktır. Eğitimlerin sonunda başarılı olanlara “Başarı Sertifikası”, başarısız olanlara ise “Katılım Belgesi” verilecektir.

KOORDİNATOR

 •  Prof. Dr. İlhami Çolak (Nişantaşı Ünversitesi MMF Dekanı)

EĞİTMENLER

 • Dr. Öğr. Üy. Önder Eyecioğlu (Nişantaşı Ünversitesi Öğr. Üyesi)
 • Dr. Öğr. Üy. Korhan Kayışlı (Nişantaşı Ünversitesi Öğr. Üyesi)
 • Doç. Dr. Murat Beken (Nişantaşı Ünversitesi Öğr. Üyesi)  
 • Dr. Öğr. Üy. İlhan Garip (Nişantaşı Ünversitesi Öğr. Üyesi)

 

Tüm Eğitimler