Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

sem.nisantasi.edu.tr

DGS MATEMATİK KURSU

Kayıt Bitiş Tarihi:4.5.2019

Başvuru Formuna Git

Eğitim İçeriği


PROGRAMIN AMACI

DGS, ön lisans programlarında okuyan öğrencilerin öğrenimlerini lisans düzeyine çıkarmaları için girdikleri ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır. Bu sınava giren öğrenciler Türkçe, Matematik ve Geometri olmak üzere 3 adet dersten sorumlu tutulmaktadır. Sınav süresi 150 dakika olup, 60 sayısal ve 60 sözel bölümden oluşan 120 soruluk bir yetenek testi uygulanır. İçeriği açısından bir mantık ve yetenek ölçme sınavı olan DGS’nin bu yönüyle ALES ile benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Her iki bölümde de 10’ar tane mantık sorusu bulunmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir. Bu eğitim ile hedefi 4 yıllık lisans bölümleri olan adaylara, sayısal alanında ihtiyaç duydukları eğitim verilerek, sınav anında sorulara bakış açısı, sorudan bekleneni iyi yorumlayabilme, zamanı iyi kullanabilme gibi sorularla ilgili bilgi dışında etkili sınav zamanı yönetimi becerisi verilecektir. DGS sınavında en etkili yetenek zaman yönetimidir. DGS sınavında karşınıza çıkan her soruyu geniş bir zamanınızda çözüyor olabilirsiniz. Ancak asıl önemli olan sınavda size verilen süre içerisinde hata yapmadan sorulan soruları çözülebilmesidir. Diğer adaylara oranla asıl yaratabileceğiniz fark zamanı iyi kullanmaktır.

HEDEF KİTLE

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir. Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar. Dört yıllık üniversite okuyan (Açık öğretim dahil) ve 2. yılını tamamlayarak 2 yıllık diploma alanlar DGS’ye başvuramazlar. ÖSYM’nin güncel sınav takvimine göre bu yıl DGS, 30 Haziran 2019 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular 26 Nisan- 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Yukarıda sıralanan şartları sağlayan veya sınav tarihine kadar sağlayacak durumda olan adayları sayısal yetenek alanında geliştirmek amacı ile planlanan bu eğitime bu alanda sorun yaşayan her katılımcı katılabilir.

Ön Lisans Başarı Puanı

Adayların ön lisans öğrenimindeki akademik ortalaması dikkate alınarak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanır ve sınav puanlarına dahil edilir. Yani DGS puanları hesaplanırken adayların sayısal ve sözel standart puanları ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılır. DGS üniversite kontenjanları YÖK tarafından belirlenir. Kontenjanlar her üniversiteye her bölüme göre değişiklik gösterebilir. Kontenjanlarla ilgili bilgi her yıl DGS kılavuzunda yayınlanır. Adayın alanı dışında tercih hakkı bulunmayıp, tercihlerini mezun olduğu bölüme göre yani kendi alanını tamamlayan YÖK’ün belirlediği alanlara/bölümlere tercih yapabilir. Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri her yıl yayımlanan DGS tercih kılavuzunda yer almaktadır. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun olacaktır. Bir aday koşulları karşılamak şartıyla, yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından en fazla 30 tercih yapabilir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Adayları yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında, DGS puanları ve tercihleriyle yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yapılır. Adayların aynı programı tercih etmiş ve puanlarının da eşit olması durumunda standart puanı yüksek olana, eşitliğin devam etmesi durumunda da ÖBP'si yüksek olana öncelik verilir.

KATILIMCILARA KAZANIMLARI

DGS, meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin dört yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili olan sınavdır. Sınavda Sözel-Sayısal alanında sorular sorulmaktadır. Genel olarak Matematik alanında öğrenciler sorun yaşamakta bu alanda ciddi bir eğitime gerek duymaktadır. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin DGS sınavında yukarıda da değinildiği gibi genel olarak sayısal yetenek alanında sorun yaşadığı açıktır. Gerek meslek lisesi mezunu olmaları gerekse matematik konularından uzak olmaları nedeni ile çoğunlukla sayısal testinden yapmaları gereken netleri yapamayarak lisans bölümlerine geçiş hakkı kazanamamaktadır. Oysa ki düzenli ve planlı bir çalışma ile bunu başarmak mümkündür. Bu eğitimde bu sorunları yaşayan/yaşayacağını düşünen adaylara gerekli eğitim verilerek sayısal alanındaki becerileri artırılacaktır.

Kurs Ücreti 500 TL + ( %8 KDV)

 

 

 

 

 

 

Tüm Eğitimler