+90 (212) 210 10 10

Büyüme Odaklı Dijital Kanal Yönetimi

Kayıt Bitiş Tarihi:30.10.2021

3304 ₺ (KDV Dahil)

Talep et

Eğitim İçeriğiKİMLER BAŞVURMALI
●    Dijital pazarlama alanını keşfetmek isteyen Geleneksel Pazarlama Profesyonelleri
●    Dijital pazarlama alanında bilgilerini geliştirmek isteyen Ürün Yöneticisi, Tasarımcı ve Marka Yöneticisi konumundaki profesyoneller
●    İşletmelerini büyütmek ve uluslararası pazarlara açılmak isteyen Girişimciler
●    Kariyer Değişikliği Yapmak İsteyenler
●    Kurumlarda Pazarlama Departmanları ile pazarlama alanında ortak proje yürüten departmanlardan ilgili kişiler
●    Müşterilerinin büyümesini hızlandırmak için Dijital Pazarlama bilgilerini geliştirmek isteyen Danışmanlar/Ajanslar


PROGRAM YAPISI


PİO Pazarlama İletişimi Okulu Sertifika Programları konunun uzmanı kurumlarla ortaklaşa olarak tasarlanan uzmanlık eğitimleridir. Tüm sertifika programları 10 hafta ve 20 saatlik eğitim düzeninde oluşturulur. Büyüme Odaklı Dijital Kanal Yönetimi Sertifika Programı, NBT Academy ile ortaklaşa hazırlanmıştır. Eğitim cumartesi günü 12.30-14.30 arasında Online olarak yapılır. Kayıt sonrasında başlangıç materyalleri katılımcılara e-posta ile iletilecek; eğitim sırasında da ek okuma, izleme, dinleme materyalleri katılımcılara iletilecektir. Katılımcılar dönemsel olarak Growth Marketing Hub’a ücretsiz erişim hakkını sahip olacaklardır. Sertifika alma hakkı için %70 oranında devam etme şartının yanı sıra Growth Marketing Hub üzerinden temel bir plan hazırlayacaklardır. Sertifika programını başarıyla tamamlayan tüm katılımcılar, Nişantaşı Üniversitesi, PİO Pazarlama İletişimi Okulu ve NBT Academy tarafından onaylı sertifika sahibi olacaktır. Büyüme Odaklı Dijital Kanal Yönetimi Sertifika Programının kontenjanı 30’dur.

PROGRAM DETAYI


NBT’nin (Next Big Thing) Büyüme Odaklı Pazarlama uzmanlığını aktardığı bu sertifika programı, lokomotifi olduğu yeni normalde, tüm dijital kanalların (içerik, sosyal medya, email, paid search) bu doğrultuda nasıl çalıştığı ve müşteri yolculuğunda hangi kanalın nasıl devreye girdiği detaylı olarak aktarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, website ya da mobile uygulamalar için marka farkındalığı yaratma ve potansiyel müşteri elde etme, müşteri etkileşimi yaratma ve dönüşüm, satış kapatma ve pipeline yönetimi, mevcut müşteriyi elde tutma ve müşteri sadakati yaratma süreçleri en iyi kullanım senaryoları ile işlenecektir.
Programa katılan öğrenciler, NBT’nin Online Büyüme Odaklı Pazarlama Platformu Growth Marketing Hub’a ücretsiz erişim sağlayacak ve öğrendiklerini bu platform üzerinden uygulama şansına sahip olacaktır.

Eğitimin Kazandırdıkları:


●    Büyüme odaklı pazarlama metodolojisine hakimiyet
●    Dijital kanal bazlı büyüme odaklı stratejisi ve planları oluşturmak
●    Dijital kanalların sunduğu fırsatları anlamak ve kanal bazlı taktik geliştirmek
●    Farklı firma hedefleri ve müşteri yolculuğu için doğru dijital kanalları kullanmak
●    Genel dijital pazarlama faaliyetlerini analiz etmek ve optimize etmek

HAFTALIK İÇERİK


1.Hafta: Büyüme Odaklı Dijital Kanal Yönetimine Giriş
Pazarlama dünyasındaki değişen dönemler, misyonlar, büyüme faktörlerine göz atıldıktan ve dijital müşteri dönemi açısından önemi irdelendikten sonra owned, paid ve earned medya kanalları ele alınacaktır.
1.    Pazarlama Nasıl Değişiyor?
1.    Değişen Dönemler ve Yeni Dijital Bağlam
2.    Değişen Misyonlar
3.    Değişen Büyüme Faktörleri
2.    Dijital Dünyada Dijital Müşteri Dönemi
1.    Değişen Müşteri Yolculuğu
2.    Değişen Müşteri Trendleri
3.     Dijital Kanal Yönetimi
1.    Online ve Offline Kanallar
2.    Dijital Pazarlama Kanalları
1.    Owned (Sahip Olunan) Medya Kanalları
2.    Paid (Satın Alınmış) Medya Kanalları
3.    Earned (Kazanılan) Medya Kanalları

2.Hafta: Büyüme Odaklı Dijital Pazarlama Metodolojisi ve Strateji Oluşturma
Yeni dünyada, dijital kanalların müşteri ve veri odaklı kullanılmasında stratejinin rolü ve strateji oluşturma aşamaları detaylı ele alınacaktır. Konu başlıkları:
1.    Büyüme Odaklı Dijital Pazarlama Metodolojisi ve Strateji Oluşturma
1.    Analiz Aşamaları
i.    Firma İçi Analizler
ii.    Rakip Analizleri
iii.    Mevcut / Potansiyel Müşteri Araştırmaları ve Analizleri 
2.    Strateji Oluşturma Aşamaları
i.    Persona Oluşturma
ii.    Marka Konumlandırma ve Değer Önerisi Geliştirme
iii.    Growth Funnel Mimarisi Oluşturma
iv.    OKR & KPI Belirleme 

3.Hafta: Büyüme Odaklı Dijital Kanal Yönetimi ve Müşteri Yolculuğu
Değişen müşteri yolculuğundaki satın alma aşamalarının ne olduğu ve dijital kanalların bütünsel olarak nasıl kullanılacağı ele alınacaktır. Konu başlıkları:
1.    Müşteri Yolculuğu Odaklı Dijital Kanal Yönetimi
a.    Müşteri Yolculuğu ve Dijital Kanallar
b.    Veri ve Müşteri Odaklı Dijital Kanal Yönetimi
i.    Marka Farkındalığı Yaratma ve Potansiyel Müşteri Elde Etme
ii.    Müşteri Etkileşimi Yaratma ve Dönüşüm
iii.    Satış Kapatma ve Pipeline Yönetimi
iv.    Mevcut Müşteriyi Elde Tutma ve Müşteri Sadakati Yaratma

4.Hafta: Marka Farkındalığı Yaratma ve Potansiyel Müşteri Elde Etme
Hedef kitlede marka farkındalığı yaratma ve bu kitleyi potansiyel müşteriye (lead) çevirmede kullanılan kanallar ele alınacak ve bu kanallardan biri olan Paid Medya kanalları detaylı incelenecektir. Konu başlıkları:
1.    Reach & Attract Kanalları 
2.    Paid Medya ile Marka Farkındalığı Yaratma ve Potansiyel Müşteri Elde Etme
a.    Test & Learn Metodolojisi
b.    Google Reklamları
i.    Paid Search 
ii.    Display
iii.    Shopping Ads
iv.    Google Universal App
v.    Youtube
c.    Facebook & Instagram Reklamları
d.    Twitter Reklamları
e.    LinkedIn Reklamları
f.    Criteo Reklamları
g.    Yükselen Yeni Reklam Kanalları
h.    Takip Edilmesi Gereken KPI ve Metrikler

5.Hafta: Marka Farkındalığı Yaratma ve Potansiyel Müşteri Elde Etme
SEO (Search Engine Optimizasyonu) ve İçerik Pazarlaması ile hedef kitlede nasıl marka farkındalığı yaratılacağı ve bu kitleyi potansiyel müşteriye (lead) çevirmede kullanılacağı detaylı bir şekilde işlenecektir. Konu başlıkları:
1.    İçerik Pazarlaması ile Marka Farkındalığı Yaratma ve Potansiyel Müşteri Elde Etme
a.    Search Engine Optimizasyonu ve İçerik Pazarlaması
i.    Arama Motoru Sıralama Faktörleri
ii.    Anahtar Kelimeler ve SEO İçerik Planı Oluşturma
b.    Farkındalık Aşamasında Strateji ve Planlama
i.    İçerik Başlığı Belirleme Kriterleri
ii.    Önemli İçerik Tipleri ve Türleri
c.    İçeriğin Dağıtılması
i.    Paid Medya Pazarlaması
ii.    Sosyal Medya Pazarlaması
iii.    Earned Medya Pazarlaması
iv.    Email Pazarlaması
d.    İçerik Pazarlaması Taktikleri
e.    Takip Edilmesi Gereken KPI ve Metrikler

6.Hafta: Marka Farkındalığı Yaratma ve Potansiyel Müşteri Elde Etme
Sosyal Medya Pazarlaması ve Earned Medya Pazarlamasının hedef kitlede marka farkındalığı yaratılacağı ve bu kitleyi potansiyel müşteriye (lead) çevirmede nasıl kullanılacağı detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Konu başlıkları:
1.    Sosyal Medya Pazarlaması ile Marka Farkındalığı Yaratma ve Potansiyel Müşteri Elde Etme
a.    Farkındalık Aşamasında Strateji ve Planlama
b.    Sosyal Medya Kanalları
i.    LinkedIn
ii.    Facebook
iii.    Instagram
iv.    Twitter
v.    Youtube
c.    Yeni Nesil Sosyal Uygulamalar
i.    TikTok
ii.    Twitch
d.    Takip Edilmesi Gereken KPI ve Metrikler
2.    Kazanılmış (Earned) Medya ile Marka farkındalığı Yaratma ve Potansiyel Müşteri Elde Etme
a.    Farkındalık Aşamasında Strateji ve Planlama
b.    Karar Anını (ZMOT) Avantaja Çevirme
c.    Earned Medya Pazarlaması Taktikleri
d.    Takip Edilmesi Gereken KPI ve Metrikler

7.Hafta: Müşteri Etkileşimi Yaratma ve Dönüşüm
Müşteri etkileşimi yaratma ve dönüşümü artırmada kullanılan kanallar ele alınacak ve Paid Medya ve İçerik Pazarlaması kanalları detaylı incelenecektir. Konu başlıkları:
1.    Engage & Convert Kanalları
2.    Paid Medya ile Etkileşim Yaratma ve Dönüşüm 
a.    Değerlendirme Aşamasında Kullanılan Paid Kanallar
b.    Remarketing
c.    Takip Edilmesi Gereken KPI ve Metrikler
3.    İçerik Pazarlaması ile Etkileşim Yaratma ve Dönüşüm 
a.    Değerlendirme Aşamasında Strateji ve Planlama
b.    Değerlendirme Aşamasında Kullanılan İçerik Türleri
c.    Takip Edilmesi Gereken KPI ve Metrikler
d.    Walkthrough: SEMrush ile İçerik Performansını Artırmak

8.Hafta: Müşteri Etkileşimi Yaratma ve Dönüşüm
Kullanıcı merkezli tasarım ilkelerini ve süreçlerini kullanarak web sitesi performansını optimize etmek ve dönüşümü artırmanın yolları ele alınacaktır. Ayrıca içgörü, izleme, ölçüm ve veri yakalama için bir web sitesinin nasıl kullanılacağını işlenecektir. Konu başlıkları:
1.    Website Yönetimi ve Etkileşimi
a.    UX Odaklı Tasarım ve Website Etkileşimi
i.    UX’in Önemi
ii.    UX vs UI
iii.    UX ve UI Prensipleri ve Yeni Trendler
iv.    Web Tasarımı için UX Kalıpları
b.    Dönüşüm Oranı İyileştirme
i.    Veri: UX Başarısının Kilidini Açmanın Anahtarı
ii.    Dönüşüm Oranını Artırma Yolları
iii.    Website Optimizasyon Araçları (SEMrush, SimilarWeb, Clarity)
c.    Website Performans Taktikleri 
d.    Website Performansı: KPI ve Metrikler

9.Hafta: Satış Kapatma ve Pipeline Yönetimi
Satış sürecini hızlandırmada ve satışı kapatmada kullanılan kanallar ele alınacaktır. Ayrıca satış ve pazarlama ekiplerinin dijital kanalları ve Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) detaylı incelenecektir. Konu başlıkları:
1.    Nurture & Close Kanalları
2.    Smarketing
a.    Değerlendirme Aşamasında Kullanılan Paid Kanallar
b.    Remarketing
c.    Funnel Bazlı Pipeline Yönetimi
d.    Dijital Kanalları Kullanarak Satış Sürecini Kısaltmak
i.    Dijital ve Sosyal Satış
ii.    Leadlerle Yeniden Etkileşim Yaratmak
e.    Email Workflow & Sekans Emailleri

10.Hafta: Mevcut Müşteriyi Elde Tutma ve Müşteri Sadakati Yaratma
İstikrarlı büyümeyi mümkün kılmanın ön önemli unsurlarından biri olan mevcut müşteriyi elde tutma ve müşteri sadakati yaratma konuları ile Retain & Grow kanalları detaylı ele alınacaktır. Konu başlıkları:
1.    Retain & Grow Kanalları
2.    Müşteri Deneyimi İyileştirme
3.    Müşteriyi Marka Sözcüsü Yapma
4.    Dijital Pazarlama Kanalları ile Upsell & Cross-sell

Bilgi Almak İçin Formu Doldurunuz.

 

Tüm Eğitimler