+90 (212) 210 10 10

Bilimsel Yayınlar için Analiz Eğitimi (Yapısal Eşitlik Modellemesi)

Kayıt Bitiş Tarihi:24.6.2024

12500 ₺ (KDV Dahil)

Hemen Başvur

Eğitim İçeriği


Lisans ve Yüksek lisans öğrencilerine yönelik bir eğitimdir. Bu eğitimin amacı öğrencilerin tez, makale ve diğer bilimsel çalışmalarındaki örneklem, veri toplama, veri analizi, verilerin raporlanması ve yorumlanmasını sağlayabilecekleri yetkinliğe ulaştırılmadır.

Eğitim İçeriği;

 1. Bilimsel Yayın Hazırlığı
 2. Temel İstatistik Bilgileri
 3. Araştırma Teknikleri
 4. Değişken Türleri
 5. Araştırma Modeli Oluşturma
 6. Araştırma Hipotezlerini Oluşturma
 7. Ölçek Uyarlama ve Oluşturma
 8. Ölçeğin Çevrimiçi Platformlara İşlenmesi
 9. Ölçekten Elde Edilen Verilerin İncelenmesi ve Temizlenmesi (Ayıklama)
 10. Paket Programın Arayüzünün Tanıtılması
 11. Paket Programına Veri Yükleme ve Model Çizimi
 12. Normal Dağılım Analizi (Skewness And Kurtosis Testi)
 13. Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri (Ayrışma ve Yakınsama Geçerliliği)
 14. Korelasyon Analizi
 15. Çoklu Bağlantı Sorunu (VIF) Analizi
 16. Hipotezlerin Test Edilmesi
 17. Açıklama Yüzdesi Analizi (R2)
 18. Araştırma Sonuçlarının Tablolaştırılması
 19. Araştırma Analizinin Yorumlanması
Tüm Eğitimler