+90 (212) 210 10 10

Bilimsel Yayın Yazımı ve Analiz Eğitimi (Yapısal Eşitlik Modellemesi)

Kayıt Bitiş Tarihi:24.6.2024

15000 ₺ (KDV Dahil)

Hemen Başvur

Eğitim İçeriği


Lisans ve Yüksek lisans öğrencilerine yönelik bir eğitimdir. Bu eğitimin amacı öğrencilerin Bilimsel Yayın (makale) literatür araştırması, neden- sonuç ilişkisi kurup değişken belirleme, model oluşturma, hipotezlerin oluşturulması, araştırma tekniğinin belirlenmesi, makalenin ana yapısını oluşturma, örneklem büyüklüğü belirleme, ölçek oluşturma  

 veri toplama, veri analizi, verilerin raporlama, yorumlanma ve kaynakça oluşturulabilecek yetkinliğe ulaştırılmadır.

 

Ders İçerikleri

 1. Bilimsel Veri Tabanlarında Araştırma Yapmak
 2. Güncel Yayınların İncelenmesi
 3. Sosyal Bilimlerde Yapılan Çalışmaların Kapsam, Amaç, Yöntem Analizi
 4. Araştırmanın Amacına Uygun Olarak Değişkenlerin Belirlenmesi
 5. Konsept Araştırma Modelinin Oluşturulması
 6.  Hipotezlerin Oluşturulması
 7. Araştırmanın Yönteminin ve Analiz Tekniğinin Belirlenmesi
 8. Örneklem Büyüklüğü Belirleme
 9. Araştırma Modeline Uygun Olarak Ölçeğin Oluşturulması
 10. Oluşturulan Ölçeğin Çevrimiçi Platformlara Aktarılması
 11. Ölçekten Elde Edilen Verilerin İncelenmesi ve Temizlenmesi (Ayıklama)
 12. Paket Programın Arayüzünün Tanıtılması
 13. Paket Programına Veri Yükleme ve Model Çizimi
 14. Normal Dağılım Analizi (Skewness And Kurtosis Testi)
 15. Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri (Ayrışma ve Yakınsama Geçerliliği)
 16. Korelasyon Analizi
 17. Çoklu Bağlantı Sorunu (VIF) Analizi
 18. Hipotezlerin Test Edilmesi
 19. Açıklama Yüzdesi Analizi (R2)
 20. Araştırma Sonuçlarının Tablolaştırılması
 21. Araştırma Analizinin Yorumlanması
 22. Kaynakça Oluşturma
 23. Dergi Seçimi ve Makalenin Gönderim Süreci

 

Tüm Eğitimler