+90 (212) 210 10 10

Balanced Scorecard – Kurumsal Karne Eğitimi İçeriği

Kayıt Bitiş Tarihi:11.11.2022

Başvuru Formuna Git

Eğitim İçeriği


Eğitimin Hedefi : Katılımcıların; Balanced Scorecard yönetim sistemi uygulamalarını aktif işletebileceği, stratejik – operasyonel ve çalışan hedefleri belirlemede kılavuz alacağı, sonuçları / çıktıları verimlilik arttırmada yararlanacağı, süreç iyileştirmede Balance Scorecard Sistemini örneklerle aktif bir araç olarak kullanabileceği seviyeye gelmesini sağlamaktır.

Katılım Şartı : Konuya ilgi duyan halihazırda eğitim kapsamındaki konularda çalışan ve kendini geliştirmek isteyen herkes katılabilir.

Süre : 12 saat

İçerik :

 • Balanced Scorecard Genel Bilgilendirme
 • Balanced Scorecard Boyutları (Müşteri, Finansal, Öğrenme ve Gelişim, İç İş Süreçleri)
 • Balance Scorecard Uygulamalarında Ortaya Çıkabilecek Zorluklar
 • Balanced Scorecard Avantajları
 • SMART Hedef Belirleme
 • SMART Hedef Belirleme Workshop Çalışması
 • Hedefler Nasıl Belirlenir, İzlenir ve Ölçülerek Analiz Edilir ?
 • Performans Ölçümlerinde Süre, Maliyet, Kalite Olguları
 • Stratejik Hedefler, Süreç Hedefleri ve Operasyonel Hedefler İlişkisi
 • Performans Ölçümlerinde Seçim ve Başarı Kriterleri
 • Şirket Hedeflerine ve Çalışan Hedeflerine Performans Göstergelerinin Yayılımı
 • Şirket Hedefleri ve Çalışan Hedefleri ile İlgili Workshop Çalışmaları
 • Performans Sonuçlarının Verimlilik Üzerine Etkisi ( + Uygulamalı Örneklemeli Çalışmalar)
 • Performans Ölçümleri Sonuçları Süreç İyileştirme ile Nasıl Avantaja Dönüştürülebilir?
Tüm Eğitimler